Kurs na kategorię A2

Opis:

Wymagany minimalny wiek do prowadzenia pojazdów kategorii A2 wynosi 18 lat.

w cenie kursu:

  • 30 godzin lekcyjnych (po 45 min) zajęć teoretycznych
  • 20 godzin (po 60 min) zajęć praktycznych

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/ kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekarczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Zapisz się TERAZ

Osoby zainteresowane zapraszamy do podania swoich danych w celu zapisania się na kurs lub zadania trapiących pytań.