Kurs na kategorię B

Opis:

Wymagany minimalny wiek do prowadzenia pojazdów kategorii B wynosi 18 lat.

w cenie kursu:

  • 30 godzin lekcyjnych (po 45 min) zajęć teoretycznych
  • 30 godzin (po 60 min) zajęć praktycznych

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu)
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, jednakże bez prawa ciągnięcia przyczepy lub tylko z przyczepą lekką
  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm³ i mocy nieprzekraczającej 11 kW (14,9556 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata
  • motocyklem trójkołowym (L5e) pod warunkiem posiadania kat. B minimum 3 lata
  • czterokołowcem, o ile nie jest rejestrowany jako motocykl
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Zapisz się TERAZ

Osoby zainteresowane zapraszamy do podania swoich danych w celu zapisania się na kurs lub zadania trapiących pytań.